Proiecte

YMCA Baia Mare a derulat si programe dedicate organizaţiilor non guvernamentale din Maramureş oferindu-le traininguri specializate, asistenta, schimburi de tineri. Prin programele oferite, Asociaţia YMCA Baia Mare doreşte sa crească calitatea vieţii tinerilor prin implicarea activa a acestora in viata comunităţii.

Iata doar câteva din proiectele derulate de catre asociaţia noastră in ultimii 3 ani:

  • 2006: “Arta împotriva drogurilor” – prevenţie consum droguri in rândul tinerilor cu co-finantare Primaria si Consiliul Local Baia Mare; “Implica-te”- management organizational si trainig de specilitate pentru alte organizaţii – Autoritatea Naţionala pentru Tineret prin Direcţia Judeţeană pentru Tineret Maramureş;
  • 2007: “Centrul comunitar de activităţi pentru tineri Y4U” – crearea unui centru de tineret pentru comunitate cu co-finan-tare Departamentul de Stat de la Washington prin Ambasada Statelor Unite la Bucureşti;
  • “Deprinderi de viata: Hai sa invatam unii de la alţii” – incluziune sociala, co-finantare Peace Corps;
  • “Photoshot” – concurs de fotografii pentru tinerii pasionaţi de acesta arta si promovarea talentelor – co-finantare Autoritatea Naţionala pentru Ti­neret prin Direcţia Judeţeană pentru Tine­ret Maramureş;
  • “Tinerii baimareni in acţi­une” – activităţi sportive, festival, ecologie, arta, prevenirea consumului de tutun, co-finantare Primăria si Consiliul Local Baia Mare;
  • “Nu exita , acţionează!” – training program Youth in Action pentru organizaţi­ile din judeţ – co-finantare Autoritatea Na­ţionala pentru Tineret prin Direcţia Judeţe­ană pentru Tineret Maramureş;
  • 2008 – “Tinerii in serviciul comunităţii” -creşterea implicării civice a tinerilor prin : activităţi sportive, ecologie, festival, activi­tăţi de incluziune sociala, manifestări cul­turale, campanie de recrutare voluntari , co-finantare Primăria si Consiliul Local Baia Mare;
  • “Poteca spre arta” – promova­rea cântecului si dansului in rândul copiilor si tinerilor si prezentarea acestora la un festival din Praga , co-finantare Consiliul Judeţean Maramureş;
  • Friendship Camp” – tabăra de zi pentyru copii provenind din medii defavorizate , co-finantare Beaver County YMCA ( PA-SUA).